Ao vivo
Transferências

Transferências Sagan Tosu

Notificações
Data
Jogador
Time
25/02/2022
chegada
Joan Oumari
09/02/2022
chegada
Kentaro Moriya
02/02/2022
saída
Eduardo
01/02/2022
chegada
K. Imakake
01/02/2022
chegada
Kaisei Ishii
09/01/2022
chegada
W. Harada
09/01/2022
saída
Ayumu Ohata
09/01/2022
chegada
Jun Nishikawa
09/01/2022
saída
Yosei Itahashi
09/01/2022
saída
Yuta Higuchi