Mohammedan x NEROCA ao vivo - 03/02/2021

Data da partida03/02/2021 às 07:30

LocalKalyani Stadium (Kalyani)


Eze Obumneme

61'

Escalações

Mohammedan NEROCA
41. S. Roy
2. Asheer Akhtar
14. Arijit Bagui
20. H. Mondal
4. Eze Obumneme
6. Jamal Bhuyan
11. Faisal Ali
25. Tirthankar Sarkar
36. Suraj Rawat
47. Sheikh Faiaz
23. S. Ghosh
1. Bishorjit Singh
3. S. Akhtar
4. Longjam Singh
23. Kongbrailatpam Manjit Sharma
27. T. Singh
8. Yumkhaibam Singh
9. Judah Garcia
12. B. Lupheng
7. Varun Thokchom
11. Khanngam Horam
19. S. Singsit

Banco de Reservas

31. Mohammad Mondal
3. Manoj Mohammed
5. Gurtej Singh
9. S. Rahaman
24. S. Sadhu
16. Shilton D'Silva
19. Nikhil Kadam
26. F. Ali
22. Gani Nigam
28. Gourav Mukhi
33. Golmei Rongmei
24. Thomas Saikhom
25. L. Mutum
26. W. Singh
17. Khaiminthang Lhungdim
30. L. Sitlhou
36. N. Aggarwal
39. A. Gupta
18. K. Singh
45. W. Michael