Học viện U19 x Sanatech Khánh Hoà U19 ao vivo - 01/04/2021